wtorek, 1 marca 2011

Eurokody w UE,a PN-EN w Polsce.

Eurokody budowlane to normy projektowania według standardów europejskich. Jest to najbardziej aktualny zestaw norm do projektowania obiektów budowlanych. Proces powstawania eurokodów miał miejsce w roku 1975, gdy postanowiono stworzyć przepisy zgodne z traktatem Rzymski - którego głównym założeniem było zapewnienie swobody gospodarczej Państwom wspólnoty. Eurokody w formie prenorm do oógólnego stosowania były wprowadzone początkowo w : DE, FR, EN z oznaczeniem Pre - czyli jak już wspomniano prenorm 1990-1993. Unia europejske a dokładniej CEN (stowarzyszenie techniczne typu „non-profit”, działające w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Utworzone oficjalnie w 1974 r. r) zowobwiązuje wszystkie Państwa członkowskie UE do wprowadzania/wdrażania norm na rynek swojego kraju. Tym sposobem umożliwiają członkom wspólnoty równe szanse rozwoju własnego społeczeństwa - pozwalając im na podjęcie pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Oczywiście każde Państwo UE ma inny klimat, ukształtowanie terenu czy zachowania terenu( np trzęsienia ziemi itp), aby wyeliminować te różnice, każdy członek przygotowuje swoje własne załączniki krajowe z zasadami, propozycjami i zaleceniami do stosowania na terenie danego kraju. W Polsce na chwilę obecną prawie wszystkie normy zostały już przetłumaczone i zaopatrzone w odpowiednie załączniki krajowe, umożliwiając projektantom ich stosowanie. Czy zastąpienie dotychczas stosowanych norm PN-B na PN-EN to dobre rozwiązanie? Praktyka pokaże, ale z pewnością w znacznej mierze utrudni to proces projektowania z uwagi na obszerność i często skomplikowane zapisy nowych norm.

niedziela, 20 lutego 2011

Dostępność Eurokodów w Polsce.

Proces tłumaczenia poszczególnych części eurokodów doszedł nareszcie do skutku. Co to oznacza?
Jak podaje PKN ( Polski Komitet Normalizacyjny) odpowiedzialny za proces tłumaczeni, wdrażania oraz uzupełniania EN o załączniki krajowe odpowiednie dla naszego kraju, prawie wszystkie normy - eurokody zostały przetłumaczone na język polski. Prowadzona przez PKN tabela stanu wdrażania niemal w całości podświetlona jest na zielono, a więc możemy bezpiecznie ruszać do projektowania według standardów europejskich.
Zastanawiać może fakt, że w przypadku eurokodów sejsmicznych czyli PN-EN 1998 oraz aluminiowych PN-EN 1999 nie mamy zielonego pola. Co do eurokody sejsmicznego ma to swoje uzasadnienie, gdyż podawano, że jego tłumaczenie może nie dojść do skutku, z uwagi na niewystępowanie tego typu zjawisk na naszym terenie (a brak tłumaczenia z pewnością wiąże się z wynagrodzeniem należnym za tłumaczenia). PN-EN 1999 - eurokod konstrukcji aluminiowych również nie posiada podświetlenia, ale wynika to z braku tłumaczenia na język polski. Oczywiście istnieje możliwość jego zakupu w dostępnych trzech wersjach językowych: niemiecka, angielska, francuska. Kiedy możemy spodziewać się tłumaczenia PL? Należy śledzić tabelę na stronie PKN, eurokod aluminiowy to ostatnia grupa norm wchodzących w skład Eurokodów. Jej przetłumaczenie pozwoli nam na projektowanie na równi z projektantami pozostałych krajów europejskich w pełnym zakresie.

wtorek, 4 stycznia 2011

Eurokody w Polsce. Czy już obowiązują ?

Pytanie o obowiązkowość eurokodów w codziennym stosowaniu projektowym pojawia się coraz częściej - dlaczego?  Z pewnością powodem niepewności projektantów jest termin ich wdrażania, wstępnie ustaloną datą był 31 marca 2010. Oczywiście data była "oficjalna" ale tylko i wyłącznie teoretycznie, gdyż praktyka wykazała co innego. Dziś mamy rok 2011, a Eurokody nie wyparły norm dotychczas stosowanych.

Pada więc kolejne pytanie, skoro nie eurokody nie weszły do obowiązku projektowania z datą 31 marca to co teraz?

Minister infrastruktury w rozporządzeniu powołał eurokody jako normy projektowania. W rozporządzeniu przy kolejnych tytułach  norm znajdują się oznaczenia w postaci gwiazdek (*) - cytując:


"*) – Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania
konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być
stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty
związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm
umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga
stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
….”

Podsumowanie:

To czy stosujemy PN-EN czy PN-B jest tak naprawdę uzależnione od  nas, inwestora, pracodawcy. Normy nie zobowiązują projektanta do ich stosowania - gdyż ten zobowiązany jest przestrzegać ustawy PRAWA BUDOWLANEGO,  oraz przepisów BHP. Stosowanie norm powołanych w Rozporządzeniu przez Ministra jest tylko i wyłącznie dodatkowym "zabezpieczeniem", w przypadku ingerencji prokuratora w projekt.